Автопарк / Оборудване / Инвестиции

Оборудване

Фирмата разполага със собствен автопарк от товарни автомобили - автовози (2 броя)

Автопарк

Товарни автомобили до 3,5 тона (9 броя) и товарни ремаркета до 3,5 тона (13 броя)

Ивестиции

Ауто Транс БГ инвестира в увеличаването на броя на превозните средства и в тяхното обновяване..

Нашите приоритети

През годините на съществуване и развитие, фирмата подобрява предлаганите услуги,

за да спести време и пари на партньорите си. Основна грижа е навременната и

безпроблемна доставка на поверените ни за транспортиране автомобили (товари).