Нашата основна цел

Нашата основна цел е да предложим на клиентите си възможно на-добрите услуги при изгодни цени и конкурентни срокове на доставка. Основна грица е навременната и безпроблемна доставка на поверените ни за транспортиране автомобили.

Нашите приоритети

През годините на съществуване и развитие, фирмата подобрява предлаганите услуги,за да спести време и пари на партньорите си. Основна грижа е навременната и безпроблемна доставка на поверените ни за транспортиране автомобили (товари).

Нашето Бъдеще

Благодарения на професионализма при взимане на решения, с качеството и конкурентност на предлаганите услуги, както и стремежа за развитие, фирмата гарантира и за в бъдеще да продължава да отстоява утвърдение позиции сред българските и чуждестранните си партньори с високо професионално отношение в работния процес. Защото за НАС "Качеството има значение!

Застраховки

Всички превози са под покритието на Застраховка (Отговорност на превозвача) по Конвенция CMR.