Гражданска отговорност

При тази застраховка Застрахователят покрива отговорността назастрахованото лице за причинени виновно от него вреди на трето лице по повод притежаването и ползването на МПС.

Автокаско

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила.

Зелена Карта

Сертификатът „Зелена карта“ е валиден в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави, като самият сертификат не предоставя застрахователна защита. Той се издава на базата на валидна застраховка „Гражданска отговорност“..

Злополука на местата в МПС

Застраховка „Злополука на местата в МПС“ е доброволна и предвижда изплащането на обезщетения на лицата в МПС при смърт или телесни увреждания, настъпили вследствие на пътно транспортно произшествие. Застраховат всички места в превозното средство, обявени в регистрационните му документи, включително и мястото на водача, което осигурява застрахователно покритие за всички лица, намиращи се в МПС по време на ПТП.

Автоасистанс

Застраховката Автоасистанс предлага денонощна помощ на авариралия автомобил и пътниците в него, в случай на настъпване на инцидент при пътуване. При необходимост се осигурява медицинска помощ на пътниците в автомобила.

Други

Допълнителни застраховки чрез нас на място в офисите ни:

Адрес:

ул. "Хаджи Ангел", гр. Плевен.

Телефони за контакт:

0359 895 247 947 и 0359 878 655 335